Art Linjen på Flakkenberg Efterskole er en spændende mulighed

Flakkenberg Efterskole ved Slagelse tilbyder deres elever en Art linje, der er for dig, der ser mulighederne i at skildre verden omkring dig i andet end dagligdagssproget. Via http://www.flakkebjergefterskole.dk/ kan du læse om at du kan lære at formidle alt fra kærighed til menningsløshed klarere og mere præcist. På linjen beskæfter eleverne sig med billedsproget som …

Continue reading "Art Linjen på Flakkenberg Efterskole er en spændende mulighed"

Få udfoldet dit kreative gen på Flakkebjerg Efterskole

På Flakkebjerg Efterskoles art-linje fokuserer I både på billedkunst i praktisk og teoretisk forstand. Det vil sige, at I både laver billedkunst selv, men også hører om baggrunden for de forskellige former for billedkunst og lærer forskellige teknikker til at udføre den. Læs mere om hvilke muligheder, der er på http://www.flakkebjergefterskole.dk/

Continue reading "Få udfoldet dit kreative gen på Flakkebjerg Efterskole"